Agoria

Niet de technologie, maar de mindset vormt de grootste uitdaging bij digitale transformatie. Het belangrijkste voor een bedrijf dat wil digitaliseren, is dat het de mensen meekrijgt. Dat blijkt uit een onderzoek door Agoria, de Belgische vereniging voor de industrie.


Voor het eerst heeft Agoria de digitalisering van de industriële mkb-ondernemingen in België in kaart gebracht. Meer dan 400 bedrijven zijn ondervraagd, naast nog eens 200 uur aan telefoongesprekken. Hieruit blijkt dat 83% van het Belgische industriële mkb digitalisering als een kans ziet. Dat staat echter in schril contrast tot de impact die bedrijven van digitalisering verwachten. Iets meer dan 44% denkt dat deze impact wel zal meevallen. 44% denkt dat deze groot is.

Focus papierloos werken

Agoria heeft het initiatief voor dit onderzoek genomen omdat in onderzoeken tot nog toe meestal de aandacht uitgaat naar grote industriële bedrijven. 70% van de industriële banen in België zit echter bij het mkb. Dat is volop bezig met digitalisering van de bedrijfsprocessen. 80% doet daar iets aan. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen IT-infrastructuur. Ondanks de grote activiteit zegt minder dan 1 op 3 bedrijven dat dit al goed op punt staat. Ook is duidelijk dat de digitalisering van de productie trager verloopt dan bij de business processen. 58 procent verzamelt al data, 74 procent beschikt over een ERP-systeem en 50 procent over een CRM-systeem. Het bewustzijn dat de bedrijfsvoering moet beschermd worden tegen cyberaanvallen is gevoelig toegenomen. Bijna 70 procent heeft één of meerdere cybersecurityproject(en).

Digitale innovatie minder in trekt

Is 80% van de bedrijven actief met digitalisering van de bedrijfsprocessen, als het om innovatie gaat scoren de Belgische bedrijven minder goed. Bij slechts 1 op de 3 maakbedrijven staat digitale innovatie op de radar, met bijvoorbeeld monitoring op afstand van producten via Internet of Things-technologie. Slechts 1 op de 10 van de bedrijven experimenteert met artificiële intelligentie of nieuwe (digitale) verdienmodellen.

Een vroege en continue betrokkenheid is cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42 procent van de bedrijven aanwezig

Bedrijfscultuur de cruciale factor

De derde factor die in het onderzoek aan bod komt, is de bedrijfscultuur. Er komen 5 factoren van de bedrijfscultuur naar voren die opvallend sterker aanwezig zijn bij de bedrijven met de hoogste digitale volwassenheid. Een vroege en continue betrokkenheid is cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42 procent van de bedrijven aanwezig. Industriële midden- en kleinbedrijven vinden, zo blijkt uit de studie, amper hun weg naar externe digitale partners. De mogelijkheden van digitale technologie evolueren pijlsnel. Het is niet langer haalbaar om alles zelf te ontwikkelen en alle nodige expertise zelf op te bouwen. Daarom is een cultuur van samenwerking met verschillende partners nodig. Tenslotte heeft amper 1 op de 5 bedrijven een verantwoordelijke voor digitalisering, die deze taak als belangrijkste tijdsbesteding heeft. Nochtans creëer je de grootste meerwaarde door silo’s te doorbreken, processen van verschillende businessunits op elkaar af te stemmen en data te delen. Zonder een persoon die het overzicht bewaart, blijven veel kansen onbenut, aldus de onderzoekers.

Agoria heeft op basis van dit onderzoek 7 concrete aanbevelingen geformuleerd om aan de digitale mindset in bedrijven te werken. Agoria roept ook alle overheden en andere stakeholders op om samen te werken aan de digitale mindset die nodig is om een digitale koploper in Europa te worden.

2 gedachten over “Agoria: mindset grootste uitdaging bij digitale transformatie mkb

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest