Made-in-Europe.nu
emulsiebeheer

KSM automatiseert 24/7 emulsiebeheer

KSM gaat het emulsiebeheer voor verspanende bedrijven in de hightech industrie volledig automatiseren. De toenemende eisen dwingen toeleveranciers veel meer procesmatig te gaan denken en werken, zegt Xavier Keulen-Thomassen, algemeen directeur van KSM. Daar hoort ook geautomatiseerd emulsiebeheer bij.


Met de introductie van het ‘high tech emulsiebeheer’ concept realiseert KSM een 24/7 volautomatische ontzorging van het beheer van koelsmeermedia. Met name voor bedrijven die onbemand produceren wordt daarmee een probleem opgelost.

High tech Emulsiebeheer concept regelt 24/7 emulsiebeheer

emulsiebeheer

De nieuwe standaard in emulsiebeheer

Xavier Keulen-Thomassen: “In de metaalindustrie worden de eisen die opdrachtgevers stellen steeds strenger. Mede hierdoor moeten toeleveranciers, veel meer dan voorheen, procesgericht gaan denken. Oftewel: hun gehele productieproces op orde hebben. Tel daarbij op de toenemende digitalisering en robotisering en het mag duidelijk zijn welke grote uitdagingen er liggen. Met het ‘high tech emulsiebeheer’ concept anticiperen wij op deze ontwikkelingen.”

Vier onderdelen

Het concept bestaat uit vier onderdelen. eMonitor meet automatisch per machine de concentratie, pH, geleidbaarheid en temperatuur. Dit kan bij tot maximaal 100 machines worden gedaan. Geregistreerde data worden opgeslagen en afwijkingen worden gemeld. Bij afwijkingen worden met e-Mix de emulsiebaden automatisch bijgevuld. Voor elk bad zijn de meet- en bijvulwaarden afzonderlijk instelbaar. Gegevens worden uitgewisseld met eMonitor. Gebruikers van het systeem krijgen gratis toegang tot Opex Maint Tribo, een softwarepakket in de cloud voor emulsiebeheer en smeertechnisch onderhoud.

Monitoring op afstand

Het vierde onderdeel van het systeem zoals KSM dit aanbiedt, is monitoring services. Experts op het vlak van koelsmeermiddelen kunnen de meetdata op afstand bekijken en analyseren. Op basis daarvan adviseren zij de deelnemers. Met deze hier onderdelen, ontzorgt KSM het volledige beheer van koelsmeeremulsies, zegt Xavier Keulen-Thomassen. Daarmee wordt de basis gelegd voor veilige en kwalitatief hoogwaardige non-stop onbemande productie.

Pin It on Pinterest