Made-in-Europe.nu
DN Solutions

DN Solutions ziet kansen voor hybride additive manufacturing

DN Solutions, het vroegere Doosan, gaat een lijn verticale hybride bewerkingscentra vermarkten, die additieve en subtractieve technologie combineren. De DVF 8000-T AML is een van de eerste machines in deze nieuwe lijn van de Koreaanse fabrikant. De machinebouwer ziet drie markten voor hybride additive manufacturing reparatiewerk, de productie van componenten waarvan 50 tot 60 procent van het materiaal verspaand wordt en het aanbrengen van functionele featurs op bestaande producten.


Op de DVF 8000-T AML zit naast de spindel een laserkop voor het oplassen van metaal. Deze zit in een afgesloten deel, zodat er tijdens het frezen geen spanen of koelsmeermiddel op de kop kan komen. In een video toont DN Solutions een complete workflow voor het repararen van afgesleten turbineschoepen door ze te scannen en deze data te vergelijken met het oorspronkelijke CAD-model.

DN Solutions wil totaal oplossing bieden met hybride technologie


Totaal oplossing bieden
Eerder dit jaar heeft DN Solutions aangegeven het combineren van verschillende bewerkingstechnieken als een van de belangrijke trends te beschouwen. Lee Gangjae, general manager van het team dat de R&D activiteiten coördineert, zei bij die gelegenheid dat DN Solutions technologie zal moeten ontwikkelen voor de metalen producten die niet worden gefreesd of gedraaid; meer dan 60% van de totale markt. “Pas dan kunnen we zeggen dat we een leverancier van totaaloplossingen zijn voor de hele metaalverwerkende industrie.”

Materiaalverspilling voorkomen
De hybride oplossing die de Koreaanse machinebouwer voor ogen heeft, zal in eerste instantie met name bedoeld zijn voor kostbare gereedschappen en voor producten waar 50 tot 60% van het materiaal verspaand moet worden. Dit wordt als duur beschouwd en steeds vaker als inefficiënte benutting van grondstoffen. “De hybride oplossing – dit wil zeggen. de integratie van additieve vervaardiging en verspanende bewerking – is een oplossing voor dit probleem”. aldus Gangjea. De productie van een near net shape product voorkomt kosten en materiaalverspilling. Het repareren van onderdelen is een andere toepassing.

Functies toevoegen
De derde markt die Lee Gangjae ziet is die voor het verrijken van bestaande onderdelen met functionale features. Denk hierbij ook aan corrosiewerende deklagen. “Wij kunnen kosten besparen door de functies te verbeteren en de levensduur van onderdelen te verlengen zonder dat nabehandeling en secundaire processen zoals plating of oppervlaktebehandeling nodig zijn.”

Ontwikkeling loopt al bijna 10 jaar
DN Solutions is bij de ontwikkeling van de hybridetechnologie niet over een nacht ijs gegaan. De eerste verkenningen van de technologie en de potentiële markt dateren uit 2013. Hybrid machining kwam daarbij uit de bus als de optimale synergie tussen additive en de bestaande bewerkingstechnieken. In 2019 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt doordat Doosan heeft geparticipeerd in een project van het Koreaanse Automotive Technology Institute Automobile Research Center. In dat project is de eerste DED-machine ontwikkeld door DN Solutions.

1 comment

Pin It on Pinterest