FMI Additive heeft met succes een audit voor de productie van AM-onderdelen voor de semiconductorindustrie afgerond. De Tilburgse vestiging krijgt bovendien binnenkort de beschikking over een reinigingsstraat om onderdelen op hoog niveau te reinigen. 3D printen is volgens Bart Beunen, CEO van FMI Holding, een van de activiteiten waarmee de groei wil groeien in de komende jaren. Ook overnames staan op de rol.


Bart Beunen heeft dit gezegd tijdens het Clean Event 2023, waar hij een presentatie gaf over de recente stappen die de groep heeft gezet op het punt van cleanliness. In dat kader vatte hij de toekomstplannen van de groep kort samen.

FMI Additive in Tilburg wil ook voor semicon 3D metaalprinten

Bart Beune tijdens de presentatie op het Clean Event 2023.

Naar € 100 miljoen omzet

Centraal in de plannen staat verdere groei. Bart Beunen, sinds 2022 CEO van FMI holding, gaf aan dat de groep tot 2025 met zo’n 20% per jaar wil groeien om over twee jaar op een omzet van €100 miljoen uit te komen. “20 % jaar op jaar groeien zal deels autonoom gebeuren, deels met overnames. We zijn in gesprek met bedrijven.” De groep, onderdeel van Dutch Technology Alliance, focust zich op drie kernmarkten: de halfgeleiderindustrie, analytical en medisch. Deze drie markten zijn nu nog verschillend in omvang, maar ze zullen meer in balans met elkaar komen.

Cleanliness eisen groeien naar elkaar toe

Volgens Bart Beunen komen de eisen die de semicon- en medische industrie op het vlak van reinheid en kwaliteit stellen, steeds dichter bij elkaar. De groep kan dus de ervaringen die FMI Additive in de medische sector heeft opgedaan gebruiken. In Tilburg heeft FMI Additive, de additive manufacturing tak binnen de groep, het proces ingericht op basis van de procedures die gelden voor de medische markt en door onder andere de FDA geaudit worden. De recente audit vanuit de semiconductorindustrie heeft verrassend positief uitgepakt. Bart Beunen: “Ze waren flabbergasted hoe we het doen in de verschillende processtappen.” Hieruit blijkt dat de verschillende kernmarkten waar de groep zich op richt voor synergie zorgen. Door de reinigingsstraat van FMI Mechatronica in Uden, waar de cleanroom is uitgebreid en een nieuwe reinigingsstraat komt, te verplaatsen naar Tilburg kunnen de AM-activiteiten hier uitgebreid worden richting halfgeleiderindustrie. In Tilburg staat eveneens een cleanroom.

Foto: tot nog toe heeft FMI Additive zich met name gericht op de medische markt. Daar komt nu de halfgeleiderindustrie als tweede markt bij. Geprint wordt in Tilburg met machines van DE Additive dochter Arcam, dat elektronenstraalprinters bouwt.

Pin It on Pinterest