De Precisiebeurs groeit dit jaar verder. 325 exposanten laten zien hoe sterk de hightech industrie in Nederland is. De helft van alle R&D investeringen in Nederland wordt gedaan door de hightech industrie. De sector is daarmee de groeimotor van de economie concludeerde TNO eerder dit jaar. Er is echter wel werk aan de winkel om de internationale positie in de toekomst vast te houden. Digitalisering en automatisering van de hightech industrie zijn noodzakelijk.


De hightechindustrie is van vitaal belang voor Nederland. De sector is een groeimotor voor de economie en een innovator als het gaat om onze grootste maatschappelijke uitdagingen. Dat scheef TNO eerder dit jaar in het whitepaper Hightech Industrie 2040. Maar de sector moet zichzelf blijven vernieuwen. Om succesvol te blijven, zou de sector tegen 2040 de helft van de omzet uit nieuw te bouwen waardeketens moeten halen.


Vier nieuwe waardeketens voor de hightech industrie

De R&D intensiteit in Nederland vergeleken met de buurlanden. De machinebouw-, elektrotechnische en farmaceutische industrie investeren veel meer dan andere industriesectoren, maar aanzienlijk minder vergeleken met Duitsland en België. (bron TNO)


150 % productiever in 2040

De samenstellers van het TNO whitepaper pleiten daarom voor vier nieuwe waardeketens: hightech voor een gezonde samenleving; voor duurzame processen; voor transformationele digitale technologieën en voor defensie en veiligheid. Om ook in 2040 relevant te zijn voor de Nederlandse samenleving moet de hightech industrie 50% nieuwe omzet creëren uit nieuwe business, 100% duurzaam worden en 150% productiever. Vooral dit laatste is een grote uitdaging voor de maakindustrie. Digitalisering is hiervoor de oplossing, zo zegt Mark Courage, directeur Smart Industry bij TNO, het in een interview met Tech2B. “De digitalisering moet nu echt worden opgepakt.”


80.000 openstaande vacatures remmen mogelijk de groei af


Arbeidskrapte noodzaakt om te digitaliseren

In een nieuw vervolgrapport, Toekomst van de Nederlandse Industrie, wijst TNO erop dat de arbeidsmarktkrapte mogelijk een rem is op de verdere groei van de industrie en dus de Nederlandse economie. Deze arbeidsmarktkrapte is in de Nederlandse maakindustrie relatief hoog en neemt sterker toe dan in de omringende landen. Er staan 80.000 technische vacatures open en het aantal studenten in technische richtingen neemt af. In de toelichting op het rapport staat over de oplossing van dit dilemma:

Het vraagt om verdere digitalisering van sectoren om hiermee een stijging van de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse maakindustrie in de toekomst door te zetten. Tevens trekt een verdere intensivering van R&D (inter)nationaal talent aan. Juist ‘innovatie hotspots’ hebben, naast een prettige woon- en leefomgeving, een belangrijke aantrekkingskracht.


Digitalisering tegen hogere loonkosten

Om de sterke positie van de Nederlandse industrie niet te laten eroderen, moet meer ingezet worden op R&D, innovatie, opleiding en talentontwikkeling. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt is een bedreiging, aldus TNO Vector. De Nederlandse maakindustrie moet daarom des te meer digitalisering oppakken. Deze moet zorgen voor de noodzakelijke groei van de arbeidsproductiviteit. Een vergrijzend Nederland en Europa vermindert immers het arbeidsaanbod en verhoogt loonkosten. Hierdoor ontstaat er internationaal druk op de Nederlandse industrie.


Hogere R&D uitgaven en verduurzamen

TNO pleit in het recente rapport ervoor om de R&D uitgaven te verhogen van 2% naar 3% van het bbp in 2030. Dat is nodig om de achterstand op de omringende lanen te verminderen. Daarnaast wordt gepleit voor langjarige perspectieven, zoals bijvoorbeeld gebeurt met het NXTGen Hightech Equipment project. Verder moet Nederland inzetten op zogenaamde control points, sleutelposities in bestaande en nieuwe internationale waardeketens. License to operate moet het doel voor 2040 zijn: dan moet de industrie de transformatie naar klimaatneutraal hebben gemaakt.


Precisiebeurs katalysator voor de hightech industrie


Netwerken op 22e Precisiebeurs

De 22e editie van de Precisiebeurs geldt opnieuw als een katalysator voor de hightech industrie. Naast de 325 exposanten uit de verschillende waardeketens in de precisie industrie zijn er netwerk kansen op de beurs (onder andere Big Science meets hightech en Meet 7 Match door Enterprise Europe Netwerk) en zijn er meer dan 50 presentaties. Deze gaan niet alleen over specifieke aspecten van precisietechnologie maar ook over projecten die nieuwe kansen bieden, zoals de Einstein telescoop, en de Europese semiconductor industrie. Tweede beursdag is er ‘s middags een paneldiscussie over de Carbon Footprint in Precision technology.

De Precisiebeurs vindt 15 en 16 november plaats in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Hier vind je alle informatie

Foto: voorbeeld van automatisering in de precisie-industrie door Jansen Precision Technology met het automatisch beladen van een zinkvonkmachine.

Pin It on Pinterest