Made-in-Europe.nu

Luchtvaart goed voor helft daling machine-orders VS

De Duitse machinebouwers hebben hard op de rem getrapt. De VDMA heeft de prognose voor de productie teruggebracht van 2 naar 1 procent. De nieuwste cijfers over de verkopen in de VS lijken deze stap te onderstrepen. Vooral de luchtvaartindustrie is daar de boosdoener. De problemen die Boeing momenteel ondervindt, helpen niet het investeringsklimaat te verbeteren.

 

Voor een exact beeld van de markt voor CNC machines is het afwachten op de cijfers van de VDW over maart. De VDW meldde in februari al dat de orderintake in de komende maanden “zich zal ontspannen.” De laatste maanden hoorde je echter bij meerdere machinebouwers de opmerking dat ze positieve verwachtingen hebben van de Amerikaanse markt. De recente cijfers van de AMT (Association for Manufacturing Technology) laten echter in februari een afname van de orders voor CNC-machines zien van 15% vergeleken met januari. Vergeleken met de februarimaand 2018 is de daling 7%. Jaar-op-jaar gerekend valt de schade mee: iets minder dan 1% daling.

 

Trapt de Amerikaanse maakindustrie op de rem met investeringen?

Tijdens het Aerospace Forum bij Makino Europe werden eerder dit jaar nog positieve vooruitzichten voor de luchtvaartindustrie geschetst. Op lange termijn moet de productiviteit bij toeleveranciers omhoog om aan de vraag te kunnen voldoen.

Nog steeds goed niveau

Douglas K. Woods, president van AMT, wijst er op dat het orderniveau nog steeds goed is vergeleken met een jaar geleden. De afname te opzichte van januari is fors, maar dat was wel de tweede beste januarimaand ooit, aldus Woods. Verder wijst hij op een sterke PMI index in maart, een signaal dat de Amerikaanse maakindustrie nog steeds goed draait. De bezettingsgraad bij de maakbedrijven is echter iets afgenomen, 77% vergeleken met de top van 77,8%. Opvallend in de cijfers van AMT is dat de aerospace, motoren en turbine sectoren de daling van het aantal orders sterk beïnvloeden. Meer dan de helft van de daling komt op het conto van deze sectoren.

Boeing reduceert productie Boeing 737 Max

De vraag is of het dit jaar nog goed komt met deze sectoren, met name dan de toeleveranciers aan de luchtvaartindustrie. In een artikel op Bloomberg werd vorige week gewezen op de impact die de problemen met de Boeing 737 Max op de sector zal hebben. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft al aangekondigd de productie van dit type met 19% te verminderen dit jaar. Zo’n beslissing heeft in 12 tot 18 maanden een effect op de supply chain, aldus de marktanalist. Een meevaller kan nog zijn dat leveranciers van motoren en motorencomponenten, zoals GE en Safran die een joint venture hebben voor de productie van de LEAP-motoren, de productie nog niet terugschroeven. Dat heeft te maken met het feit dat de motorenproductie enkele maanden achterloopt op de andere toeleveranciers.

Ook op de Amerikaanse markt wordt momenteel stoom afgelaten.

VDMA: dynamiek ebt weg

De vooruitzichten zijn dus onzeker. Dat constateerde ook de VDMA onlangs. “De conjuncturele dynamiek ebt weg, zowel in binnen- als buitenland”, zo zei Carl Martin Welcker, president VDMA, het. “De door de politiek veroorzaakte risico’s op belangrijke afzetmarkten beginnen te werken, zonder dat er oplossingen in zicht zijn.” Welcker zegt dat weliswaar de meeste machinebouwers orderportefeuilles hebben die nog voor 8 tot 9 maanden gevuld zijn, maar de groei zal lager uitvallen. In de VS zijn de fiscale stimulansen bijna uitgewerkt. In China rekenen de Duitse machine- en installatiebouwers met een zwakkere dynamiek. Made in China 2025 kan nog voor extra investeringen zorgen, maar het gevaar op een uit de hand lopend handelsconflict tussen China en de VS hangt als een zwaard van Damocles boven de markt. Carl Martin Welcker riep op dat Europa zo snel mogelijk een onderhandelingsmandaat verstrekt voor een lean vrijhandelsverdrag met de VS.

1 comment

Pin It on Pinterest