Made-in-Europe.nu

High mix low volume vraagt balans tussen techniek en bedrijfseconomische kant

Klassieke, dikwijls op het Toyota productiesysteem gebaseerde managementsystemen zoals Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing en andere, werken niet in een productieomgeving waarin high mix low volume de boventoon voert. Digitalisering sec biedt evenmin een afdoende oplossing. Maakbedrijven zullen hun verspaningstechnologie meer dan ooit moeten gaan koppelen aan de bedrijfseconomische aspecten en vice versa. Dat is de basis van het Next Step model van Seco Tools.

Patrick De Vos (Seco Tools) over waarom de klassiekers zijn uitgewerkt

Omdat Aziatische bedrijven jarenlang vooral grote series hebben geproduceerd, zijn ze gewend met systemen als Lean Manufacturing hun productie tot in de haarvaten te optimaliseren. Maar als je kleine series verspaant, vaak van product wisselt, dan loont het economisch niet langer om veel tijd te investeren in optimalisatie van de bewerking om ook de laatste seconden uit een proces te persen. Een Aziatische klant van Seco Tools maakte Patrick De Vos, die bij de gereedschappenfabrikant de nieuwe consultancytak leidt, al enkele jaren geleden hierop attent. De maakbedrijven in Azië merken nog veel meer dan in West-Europa de gevolgen van de omslag van high volume low mix naar high mix low volume. “Ze krijgen hierdoor problemen met hun concurrentieel voordeel, de lage lonen”, schetst Patrick De Vos het dilemma van menig Aziatische productiemanager. In feite worstelen ook veel Europese bedrijven hiermee. Ze zoeken de oplossing door te focussen op optimalisatie van een klein onderdeel van het proces, zonder naar het geheel te kijken.

Je moet de balans vinden tussen kostprijs en technisch optimalisatie

Conveyorbanden of heftrucks, dat is volgens hem het verschil. In de gemiddelde Nederlandse machinefabriek rijden de heftrucks kriskras heen en weer. Daarom werken de klassieke methodieken die in de serieproductie worden gebruikt, niet. Maar de doelstelling blijft dezelfde: het juiste product afleveren tegen aanvaardbare kosten. Patrick De Vos: “Het gaat erom dat je de balans vindt tussen hoeveel een onderdeel mag kosten en wat je technisch kunt bereiken.” Anders gezegd: machining én manufacturing excellence. Seco Tools heeft dit samengebracht in het Next Step model, waarmee de gereedschappenfabrikant zich ondertussen op het werkterrein van de consultants begeeft. “Die lopen in een grote boog om de productietechniek en de machines heen. Wij maken van het proces juist de kern.”

SPC werkt niet in kleine series

Het Next Step model optimaliseert de productie in de wereld van kleine series. Optimalisatie gebeurt bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe je afkeur of rework minimaliseert, ongeplande downtime reduceert en je ervoor zorgt dat de spindels efficiënt draaien. Kwaliteit moet bij high mix low volume het uitgangspunt zijn, maar dit vraagt wel om een andere benadering dan tot nog toe. Patrick De Vos maakt in de masterclass The Next Step duidelijk hoe Statistische Proces Controle (SPC) wel in serieproductie werkt, maar niet als je steeds wisselende kleine series verspaant. “In groot seriewerk ben je met een yield van 98% tevreden. Maar er is een verschil tussen deze yield en de first time yield.” De Vos pakt de eigen productie binnen Seco Tools Specials, waar de klantspecifieke gereedschappen worden gemaakt, als voorbeeld. Typische seriegrootte is hier 1 tot 3 gereedschappen. Een kwaliteitsyield van 98% op jaarbasis oogt goed. “Maar als je inzoomt, zie je dat de yield op detailniveau, per order, uiteenloopt van 0 tot 100%. Het totale beeld verandert niet, de kosten wel.” Als een productie voor twee speciale gereedschappen fout gaat, betekent dit hoge kosten, verliezen, en een ontevreden klant omdat te laat geleverd wordt. Toch wordt deze yield per order amper gehanteerd. “In Europa praten mensen daar liever niet over. Men is gevoelig voor imagoverlies. Financieel hanteert men daarom boekhoudtrucjes om deze kosten weg te moffelen in algemene werkingskosten.” Rework is nog zo’n term die bedrijven amper apart in beeld brengen, laat staan de kosten hiervan specificeren. Managers verdoezelen dit door over de totale output te spreken, merkt Patrick De Vos. Het herstellen van producten die fout van de machine komen, is echter een kostenpost. Ongeplande neventijden net zo. Ook deze kostenpost wordt niet als zodanig gedefinieerd. Het management van menige machinefabriek kiest liever voor zelfbedrog, merkt Patrick De Vos op.

Méér spanen en meer gereedschapslijtage, of…

“Neem ontbramen in de vliegtuigindustrie. Die kosten kunnen tot 20% van de totale productiekosten bedragen. En je weet nooit vooraf hoeveel tijd het kost. Waarom onderzoekt men dan niet de mogelijkheden om braamloos te verspanen?” Met het Next Step model wil Seco Tools elke vorm van verspilling elimineren, ook ongeplande neventijden die ontstaan doordat men zaken als rework accepteert. Je hiervan bewust zijn is een eerste stap op weg naar een oplossing. In het Next Step model koppelt Seco Tools de bedrijfseconomische kant en de techniek aan elkaar. Daarom wil de fabrikant telkens twee mensen vanuit één bedrijf in de masterclass: één meer op de technologie gericht, de andere op de bedrijfseconomische kant. Want laat je het aan de techneuten over, dan krijg je méér dan nodig is. Neem het voorbeeld van het verhogen van de snijsnelheid: breng je deze van 200 m/min naar 220 m/min, neemt de hoeveelheid materiaal die je weghaalt met 10% toe. Maar in het ergste geval nemen de gereedschapkosten met 50% toe door de snellere slijtage. Bovendien staan de machines langer stil doordat vaker gereedschappen gewisseld moeten worden. Is dat aanvaardbaar? Of kun je ook 10% meer productiviteit halen door de voeding met 10% te verhogen? Dat heeft een minimaal effect op de gereedschapstandtijd. Per saldo levert dat méér op.

Digitalisering niet de heilige graal

Zeker de laatste jaren worden Industrie 4.0 oplossingen aangeprezen als een heilige graal. Patrick De Vos gelooft niet dat digitalisering sec de oplossing biedt. “Hoe ga je er als mens mee om?”, vraagt hij. “De mens wordt in Industrie 4.0 nog wel eens vergeten. Iedereen zet gelijk in op de digitalisering, maar dat moet je pas doen als je de rest goed georganiseerd hebt. Operational excellence is nodig voordat je de volgende stap kunt zetten.” Communicatie is hierin een belangrijke factor. Groepen communiceren niet duidelijk genoeg; of ze maken wat hij noemt vertaalfouten. Het vergt ook een bredere blik, van zowel technici als bedrijfseconomen. Patrick De Vos geeft een voorbeeld uit een van de bedrijven dat de leverbetrouwbaarheid bezig was te verhogen. Productiemedewerkers weken af van de planning omdat ze de indruk hadden dat door het vele omstellen de levertijden onder druk kwamen te staan. Ze gingen daarom productfamilies bij elkaar maken. Dat scheelde omspantijd. “Het resultaat was dat 40% van de producten te vroeg klaar was, waardoor de druk om de andere op tijd te leveren alleen maar toenam. Terwijl alles best haalbaar was geweest als men de oorspronkelijke planning had aangehouden.” Heldere communicatie had dit kunnen voorkomen. Met een ander voorbeeld illustreert De Vos hoe je door goed op alledaagse signalen te letten, verbeterpunten in de productie vindt, ook zonder digitalisering. Gebroken snijkanten van gereedschappen horen bij de verspaning. Dat is niet te vermijden. Maar elke gebroken snijkant is niet alleen een kostenpost omdat het gereedschap eerder vervangen moet worden dan begroot; er zal ook een beschadiging op het werkstuk zijn. Rework dus. Met de Next Step aanpak tilt Seco Tools dit onderwerp naar een hoger niveau. “Analyseer de gereedschapslijtage en koppel daar de bedrijfseconomische kant aan. Accepteer 10% gebroken snijkanten. Ligt het percentage hoger, onderzoek dan de oorzaken. Dan vind je de verbeterpunten.”

Snel reageren

Kijk naar de relatie tussen kwaliteit, kostenstructuur en niet-productieve uren die niet gepland zijn. In de masterclass Next Step maakt Patrick De Vos dit aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk, waarbij de deelnemers ook hun eigen voorbeelden kunnen inbrengen. Het doel is om de deelnemers handvatten aan te reiken waarmee ze de balans vinden tussen optimale inzet van moderne verspaningstechnologie, maar wel binnen de bedrijfseconomische kaders van high mix low volume. “Want de toekomst is aan de bedrijven die snel reageren.”  

Meer informatie over Seco Tools Consultancy

1 comment

Benchmark Verspanen

Benchmark Verspanen 2021: blijf hier op de hoogte van alle nieuws rond de benchmark

Ook interessant

Veel gelezen

Pin It on Pinterest