Made-in-Europe.nu

EcoClean met CareConnect: industriële reiniging digitaliseert

Ook de industriële reiniging van fijnmechanische componenten verschuift deels naar de cloud. EcoClean koppelt meerdere reinigingssystemen aan elkaar met het CareConnect platform. Hier vergemakkelijken algoritmen het berekenen van de KPI’s, evenals het snel detecteren van verstoringen in het reinigingsproces. Daarnaast worden automatisch QC-rapporten gegenereerd.

Industrie 4.0 zie je stilaan ook terugkomen in de reiniging van precisiecomponenten. De 4e industriële revolutie kenmerkt zich door toenemende digitalisering en het aan netwerken koppelen van machine- en installatiecomponenten, producten, waardeketens en bedrijfsmodellen. Het doel is om de operationele effectiviteit te optimaliseren, betere concurrentievoorwaarden te creëren en hiermee verdere groei te genereren.

EcoClean zet met CareConnect in op preventief onderhoud, kwaliteit en automatische documentatie van processen

Ook in de industriële reiniging neemt de vraag naar procesdata toe. Hoe maak je op een intelligente wijze gebruik van de permanente registratie, bewaking en documentatie van verschillende systeemparameters, zoals druk, temperatuur, stroomverbruik en bedrijfsuren. EcoClean heeft hiervoor de cloudoplossing CareConnect ontwikkeld. De besturing van de reinigingsinstallatie stuurt de data naar de cloud. Daar worden ze door algoritmen verder verwerkt en de data worden visueel gemaakt voor de gebruiker. Op die manier kan elk moment de volledige gebruikshistorie van de installatie geraadpleegd worden.

CareConnect

Het dashboard dat CareConnect voor de gebruiker genereert.

Effectiviteit beoordelen

Interessanter wordt het bij het genereren van de KPI’s. Bijvoorbeeld de Overall Equipment Effectiveness (OEE) of Overall Plant Effectiveness geeft informatie over de beschikbaarheid van de installatie en de effectiviteit waarmee deze wordt gebruikt. Dit helpt het gebruik van productiemiddelen en -processen te optimaliseren. De software geeft ook informatie over de prestaties van de reinigingsmedia. Aan de hand van de verbruiksinformatie kan worden vastgesteld of bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik binnen de normale marges ligt. Afwijkingen wijzen bijvoorbeeld op storingen. Ongeplande stilstand van de installatie kan worden voorkomen door de onderhoudsprognose, aangezien er op elk moment informatie beschikbaar is over hoeveel partijen nog kunnen worden gereinigd of hoeveel uur de installatie nog kan worden gebruikt tot het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd. Bovendien maakt CareConnect volledige batch- of componentenspecifieke documentatie van fabrieks- en procescondities mogelijk, zoals vereist in de lucht- en ruimtevaart, medische technologie en automobielindustrie.

Eerst voor EcoCore, later voor andere installaties

EcoClean heeft deze cloudoplossing in eerste instantie ontwikkeld voor de reinigingsinstallatie EcoCore die met oplosmiddelen werkt. Stap voor stap zal het uitgebreid worden naar andere type reinigingsinstallaties.

Pin It on Pinterest