Made-in-Europe.nu
EUV laser

EUV business steeds belangrijker voor Trumpf

De levering van de speciale lasersystemen voor de EUV machines van ASML, is voor Trumpf opnieuw belangrijker geworden. Het Duitse concern slaagde erin om de omzet bij ASML met 48% te doen stijgen tot €390 miljoen. Zo’n 10 procent van de concernomzet komt daarmee van ASML.


Trumpf heeft de cijfers over het gebroken boekjaar bekend gemaakt, dat 30 juni eindigde. Niet in alle segmenten ging het het concern zo voor de wind als in de EUV-business. Want de goede gang van zaken bij ASML is de aanjager van de omzetgroei die Trumpf weet te realiseren. De omzet nam met 6,1% toe tot €3,8 miljard.

ASML goed voor 10% concernomzet Trumpf

Daling van winst en orderintake

Daarmee zijn de groene cijfers eigenlijk gepresenteerd. De winst (voor rente en belastingen) is namelijk met ruim een derde gedaald: van €534,7 miljoen naar nu € 349,3 miljoen. De EBIT-marge daalde van 15% een jaar eerder naar nu 9,2%. De orderintake blijft nog redelijk stabiel, alhoewel de concernleiding een min van 3,1% meldt. Laser heeft het het afgelopen jaar iets slechter gedaan dan de Werktuigmachines. Nicola Leibinger-Kammüller, voorzitter van de concernleiding, zegt dat Trumpf de effecten van de toppen en dalen in de investeringsgoederenindustrie duidelijk merkt. Klanten zijn volgens haar onzeker door de handelsstrijd tussen de VS en China. Tegelijkertijd zijn ze ook voorzichtiger geworden door de structurele veranderingen in de automobielindustrie.

China vertoont forse min

Duitsland blijft voor Trumpf de grootste markt met een omzet van €719 miljoen, een minimale plus van 0,2%. De VS deed het wat dat betreft veel beter. Trumpf zag de omzet hier toenemen met 23,2% tot €547 miljoen. Nederland is dankzij de levering aan ASML inmiddels de derde belangrijkste markt voor het bedrijf met in totaal €460 miljoen omzet. Buiten ASML om realiseerde Trumpf dus ongeveer €70 miljoen omzet hier. Nederland komt hiermee nog voor China, waar de omzet fors afnam tot €415 miljoen.

De smart factory van Trumpf in de VS. Die markt groeit zeer sterk.

Trumpf wil CO2 neutraal produceren

Ondanks dat het duidelijk minder goed gaat, voert Trumpf de investeringen verder op. Van €216 miljoen in het boekjaar 2017-18 naar nu €288 miljoen. In het lopend boekjaar gaat Trumpf onder andere investeren in een ambitieuze klimaatdoelstelling. Het concern wil eind 2020 wereldwijd CO2-neutraal produceren. Momenteel kent het een wereldwijde emissie van CO2 van zo’n 90.000 ton; daarvan wordt 80% toegeschreven aan het verbruik van elektriciteit. Dit wil men aanpakken door nog meer groene stroom te gaan gebruiken en de emissie door het verbranden van fossiele brandstoffen te compenseren met certificaten. In Duitsland is Trumpf al volledig op groene stroom overgestapt. Wereldwijd ligt het percentage op 40%. Daarnaast gaat Trumpf tot midden 2021 zo’n €6,4 miljoen investeren in het verbeteren van de energie-efficiency. Het wil meer energie zelf opwekken, bijvoorbeeld met kracht-warmte koppeling en zonnecellen. Op middellange termijn wil het bedrijf namelijk het opkopen van certificaten sterk terugdringen.

Lees ook dit: gaan we naar klimaatneutrale productiesystemen?

Foto (boven): De montage van het EUV-systeem in de cleanroom in Ditzingen (Foto Trumpf Group)

1 comment

Pin It on Pinterest