Made-in-Europe.nu

DMG Mori laat rampjaar achter zich met sterk slot

De pandemie heeft veel zaken versneld. In de maakindustrie zijn dat vooral automatisering, digitalisering én duurzaamheid. Dat zegt Christian Thönes, CEO van DMG Mori. Dit zijn dan ook drie strategische thema’s waar de machinebouwer zich op richt om daarmee 2020 zo snel mogelijk achter zich te laten. Want DMG Mori sluit het rampjaar voor de machinebouw af met een omzetdaling van 32%.


Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die DMG Mori AG bekend heeft gemaakt. De omzet is blijven steken op €1,831 miljard (-32%); de orderintake op € 1,599 miljard (-38% vergeleken met het recordjaar 2019) en de EBIT-marge is bijna gehalveerd tot 4,5% (van 8,2% een jaar eerder). Voor belastingen en rente blijft er na een jaar werken €81,7 miljoen over (in 2019: €221,7). Het laatste kwartaal van 2020 laat herstel zien: de orderintake nam af met 26%. Helemaal gerust dat dit jaar een fors herstel optreedt, is de directie niet.

Positief over toekomst ondanks onzekerheid korte termijn

Tijdens de digitale huisshow vanuit Pfronten heeft DMG Mori deze nieuwe CLX 450 gepresenteerd als nieuw concept voor universeel draaien.

Sterke vrije kasstroom in Q4

De afname van de vraag naar CNC-machines kun je niet helemaal bijschrijven op het conto van de coronapandemie, alhoewel deze wel voor een versnelling van de neergaande trend heeft gezorgd. DMG Mori schrijft in een toelichting op de cijfers dat de zwakke wereldconjunctuur ook een rol heeft gespeeld. Ook de geopolitieke spanningen en de transformatie van bepaalde industrietakken hebben de markt doen krimpen. De pandemie heeft de vraaguitval versneld. Toch toont het concern zich tevreden over deze cijfers in de zeer uitdagende markt. Met snel en consequent doorgevoerde maatregelen om de kosten terug te dringen, te flexibiliseren en de liquiditeiten zeker te stellen, hebben we de negatieve effecten succesvol beperkt, aldus het financieel bericht over de voorlopige resultaten. De vrij kasstroom (€15,7 miljoen positief over heel 2020) is tot stand gekomen in het laatste kwartaal. Toen bedroeg de vrije kaststroom € 81,5 miljoen. Voor 2021 wijst DMG Mori op de voorspellingen van Oxford Economics. Dat verwacht een opleving van de wereldwijde machinemarkt met 17,7%. Maar het is niet uitgesloten dat de cijfers door de aanhoudende onzekerheid in de loop van het jaar bijgesteld gaan worden. DMG Mori is echter goed gepositioneerd voor de toekomst, benadrukt Thönes.

Duurzaamheid derde strategisch thema

Opvallend in het financiële persbericht is de nadruk die DMG Mori legt op het thema duurzaamheid. Vorige week werd dat ook al gedaan tijdens de digitale huisshow in Pfronten. Nu noemt Christian Thönes het thema duurzaamheid in één adem met de twee andere strategische thema’s automatisering en digitalisering. Vanaf begin dit jaar bouwt DMG Mori alle machines CO2-neutraal, vanaf de grondstoffen tot en met de levering bij de klant. Hiermee heeft DMG Mori als een van de eerste industriebedrijven een klimaatneutrale Product Carbon Footprint.   

1 comment

Pin It on Pinterest