ASML Cleanroon Assembly

De machine-industrie in Nederland is dankzij jarenlange groei inmiddels bijna net zo groot als de voeding en chemie. Het aandeel van de machine-industrie in de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse industrie is gestegen tot 17,2% in 2021. De metaalproductenindustrie profiteert hiervan: vorig jaar werd voor bijna €2 miljard toegeleverd aan de machine-industrie.


Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek heeft verzameld. Het aandeel van de machine-industrie was in 1995 nog 6,4%. De toename tot 17,4% komt niet alleen door de groei van de sector maar ook doordat voeding en chemie in omvang nauwelijks of niet zijn gegroeid. Dat geldt ook voor andere sectoren van de industrie. Vorig jaar bereikte de toegevoegde waarde van de Nederlandse machine-industrie een niveau van € 16,1 miljard (in 1995 nog € 3,2 miljard).

Sector goed voor 17,2% van toegevoegde waarde van totale Nederlandse industrie

Metaal toeleveringsindustrie groeit mee met succes van de machine-industrie

Een interessant cijfer het uit CBS-rapport is dat over de toeleveranciers aan de zo succesvolle Nederlandse sector. Alles bij elkaar hebben de Nederlandse machinebouwers in 2020 € 9,4 miljard uitgegeven aan goederen en diensten in Nederland. CBS wijst op het bedrag van € 816 miljoen dat betaald is voor het inhuren van uitzendkrachten en interimmanagers. Dit laat zien dat de groei van de machine-industrie goed is voor de werkgelegenheid in Nederland. Eind 2020 was de sector goed voor 91.400 directe banen. Op nummer 1 en 2 staan echter de machine-industrie (onderlinge toelevering) en de metaalproductenindustrie als de grootste toeleveranciers, met respectievelijk € 2,268 miljoen en € 1,946 miljoen productiewaarde. Dit toont het belang van de sector voor de Nederlandse maakindustrie aan.

Investeringen in R&D

De Nederlandse machine-industrie blijft innovatief. De investeringen in R&D zijn tussen 2013 en 2020 sterker gegroeid dan in andere industriesectoren, meldt het CBS. In 2013 was de sector nog goed voor 28,6% van de totale R&D uitgaven door de Nederlandse industrie; inmiddels is dat percentage in 2019 opgelopen naar 37%. Afgezet tegen alle R&D investeringen door Nederlandse bedrijven betekent dit dat 18,4% (€ 2,2 miljard) hiervan gedaan wordt door de machine-industrie.

ASML Cleanroon Assembly

Foto: ASML is natuurlijk een van de aanjagers van de groei met in het kielzog de vele toeleveranciers.

Pin It on Pinterest