Bij kleinere bedrijven was anderhalf jaar geleden omzet vergroten een belangrijkere drive voor digitalisering dan kostenbesparingen. Bij middelgrote (51-250 medewerkers) en grote bedrijven (250+) was dat volledig omgekeerd. Hoe zit dit? En verandert dit nu de kosten voor bedrijven fors zijn gestegen?


Digitalisering is opnieuw een van de tien themaroutes op Machineering, de Belgische beurs voor de maakindustrie. Een aantal maanden geleden, tijdens het netwerkevent D2M, werd alvast gekeken naar de mate van digitalisering van de Belgische industrie. In een studie door Flanders Make van 2021 blijkt het aantal bedrijven dat digitalisering nog moet uitrollen te zijn gedaald ten opzichte van 2019.

Machineering 2023 toont de oplossingen voor meer productiviteit in het mkb-metaal

Bron: Industrial Fairs / Flanders Make

Drijfveren voor digitalisering

Marc Engels van Flanders Make heeft hier wel een verklaring voor. Covid19 is voor veel bedrijven een reality check geweest wat digitalisering betreft. Bedrijven zijn erachter gekomen dat ze nog verder moeten digitalisering. Daarom zegt de meerderheid nog niet klaar zijn. Dezelfde Flanders Make studie uit 2021 laat nog een ander opvallend feit zien: 55% van de kleinere bedrijven noemt als belangrijkste drijfveer voor digitalisering het vergroten van de omzet. Bij de middelgrote en grote bedrijven uit de Belgische industrie geldt dit voor slechts zo’n 27%. In de paneldiscussie op D2M werd aangegeven dat mkb-maakbedrijven al sterk kostenefficiënt zijn. Maar er zou wel eens een verschuiving kunnen optreden nu de bedrijven tegen een krappe arbeidsmarkt aan hikken en – in België – te maken hebben met fors gestegen loonkosten door de automatische loonindexatie.

No-nonse oplossingen

Pieter-Jan Deman (van het Belgische Stas, fabrikant van kippers en zelflossers) zei het zo: “De uitdaging bestaat er voor kmo’s in om enerzijds te zien welke flow cruciaal, prioritair en haalbaar moet geautomatiseerd worden en om anderzijds de juiste partner en teams ervoor te mobiliseren. Vergeet alle buzz-words, en ga kijken wat je organisatie, je processen en je klanten echt nodig hebben. En wie heeft daar no-nonsense oplossingen voor.”


Machineering 2023

Die oplossingen komen aan bod op de 2023 editie van Machineering, dit jaar traditioneel weer in maart. De beurs geeft een volledig overzicht van de productietechnologie voor metaalbewerking, inclusief nieuwe technologieën zoals additive manufacturing maar ook data driven manufacturing en automatisering. Naast het aanbod op de beursvloer zijn er de expertclasses. Hierin komen thema’s aan bod komen als energie- en grondstoffenefficiënt produceren; het eenvoudig programmeren van assemblagelijnen en het inzetten van geavanceerde oplossingen om tot een stabiel verspaningsproces te komen en zo tot betere productkwaliteit. Digitalisering alom dus. Ook de industriële inzet van 3D metaalprinten komt in de expertclasses aan bod.

Machineering van 29 tot en met 31 maart plaats in Brusselos Expo. Gratis registreren kan hier.

Foto: een van de exposanten op Machineering is Renishaw dat onder met Set and Inspect een eenvoudig te programmeren meetcyclus aanbied voor verschillende machinebesturingen.

2 gedachten over “Kostenstijgingen en personeelsschaarste redenen voor digitalisering?

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest