Moet de Europese Machinerichtlijn op de schop, nu digitalisering een steeds groter aandeel in CNC-machines krijgt? Nee, heeft CECIMO gezegd tegen een aantal EU-officials. De huidige richtlijn biedt voldoende zekerheid om veilige producten, inclusief nieuwe technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, op de markt te brengen.


CECIMO heeft onlangs een overleg gehouden met een aantal Europarlementariërs en EU-officials. Aanleiding is dat de Europese Commissie drie jaar geleden een onderzoek is gestart of de Machinerichtlijn aan revisie toe is. De reden hiervoor is de toenemende digitalisering.

Kader is helder, ook voor zaken als AI

De koepelorganisatie van Europese machinebouwers betwijfelt echter of een aanpassing van de richtlijn nodig is. De eisen die de richtlijn stelt, scheppen al een duidelijk kader. “Hoewel Kunstmatige Intelligentie en soortgelijke technologieën zich aanmerkelijk hebben ontwikkeld, bevindt zich de ontwikkeling van toepassingen in de machine-industrie nog in een vroeg stadium. Bedrijven die de mogelijkheden onderzoeken, ontwikkelen vooral toepassingen voor procesoptimalisatie”, zegt Massimo Carboniero, voorzitter van het Technisch Comité van CECIMO.

Cybersecurity vraagt consistente wetgeving

Ook het thema cybersecurity is geen reden om de richtlijn te herzien. Aanvullende eisen zouden niet tot een effectieve aanpak van cybersecurity leiden; sterker nog, ze zouden zelfs een tegenovergesteld effect kunnen hebben doordat uiteenlopende wetgeving verschillende eisen ten aanzien van cybersecurity kan stellen. Hierdoor zou een inconsistente situatie ontstaan.

Digitale handboeken eerder een verrijking

Het derde punt dat in de discussie over de Machinerichtlijn aan bod komt, is mogelijkheid om instructies digitaal te gaan verstrekken. Dit mag nu nog niet. CECIMO stelt dat fabrikanten een vrije keuze moeten hebben hoe ze de vereiste documentatie aanleveren, zolang ze maar aan de eisen van de richtlijn voldoen. De organisatie ziet veel voordelen in digitale handboeken voor de machines, omdat dit updaten vereenvoudigt, de kosten verlaagt en een positieve impact heeft op het milieu. Vooral de gebruiker kan profiteren van digitale informatie over een machine, omdat zeker in combinatie met augmented reality informatie sneller gevonden kan worden.

De discussie met de parlementariërs en EU-officials was pittig, maar de CECIMO standpunten kunnen op steun rekenen.

FOTO: het gebruik van Augmented Reality maakt informatie voor de gebruiker van machines sneller toegankelijk. Op de foto een experimentele toepassing van AR bij Chiron.

Pin It on Pinterest